Diensten

Er zijn veel factoren die bepalen op welke manier er invulling wordt gegeven aan een programma. Welke manier jou het beste past is helemaal afhankelijk van het karakter van jouw organisatie en de verandering die jij wilt doorvoeren.

Dat leggen we graag verder uit tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Per fase geven we je wel alvast inzicht in de belangrijkste aandachtspunten.

Strategie

1. Visie

Stel je doel

Volgens velen en ook ons het allerbelangrijkste en meest onderschatte deel van een opgaaf. Maak expliciet welk doel je wilt bereiken. Hieraan kan je niet alleen toetsen of alle inspanningen ook bijdragen aan de gewenste baten, maar een goed geformuleerde opdracht geeft richting aan het handelen van het programmateam en geeft individuele deelnemers de reden om intrinsiek gemotiveerd bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Met onze natuurlijke nieuwschierigheid onderzoeken we wat leeft onder jouw belangrijkste stakeholders om daarna met elkaar een gemeenschappelijke energieke doelstelling te formuleren.

Strategie

2. Strategie

Organiseer je interventie

Wil je jouw doelstellingen halen? Naarmate een programma complexer wordt het steeds belangrijker dat er goed wordt nagedacht over de aanpak, te realiseren subdoelen, afbakening, planning, recources en funding en diverse andere thema’s. Daarentegen moet je ook waken voor teveel planning. Een programma voegt iets nieuws toe aan jouw organisatie en laat zich daarom per definitie niet volledig van te voren vastleggen. Laat je daarom niet verleiden tot een duur, rigide, tijdrovend en dichtgetimmerd plan. Samen kiezen we de juiste balans tussen voorbereiding en de start van de daadwerkelijke implementatie.

Strategie

3. Implementatie

Geef concreet invulling aan je plannen

Let’s go! Tijdens de implementatiefase zet je jouw voorbereidingen om in concrete actie die jouw gewenste veranderingen tot leven laten komen. In onze aanpak hanteren we een dienende rol aan de deelnemers aan het programma, in een veilige omgeving waarin vanuit oprechtheid wordt gehandeld, en daarom met hun energie willen en kunnen bijdragen. Het programma wordt pas succesvol als jouw medewerkers in de lijnorganisatie de verandering overnemen. Daarom richten we de implementatie agile in, om zo snel mogelijk het succes te ervaren en te kunnen anticiperen mogelijke verbeteringen.