Welzijn in Werk

Welzijn in Werk

Werk draagt bij aan de mate waarin mensen hun welzijn ervaren. Met de beloning zijn zij in staat om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het werk kan ook voldoening geven als medewerkers ervaren dat zij zelfstandig om met een groep een bijdrage leveren aan de organisatie en de maatschappij. Medewerkers die meer welzijn in het werk ervaren zijn minder vaak ziek, zijn op oudere leeftijd ook productief en dragen veel meer bij dan mensen die zich niet prettig voelen op het werk. Organisaties met een cultuur waarin wordt omgekeken naar het welzijn van de medewerkers zijn ook aantrekkelijke werkgevers. Het is daarom niet alleen voor medewerkers maar ook voor organisaties van belang om te werken aan het welzijn van de medewerkers.

Wij verleggen de focus verder dan duurzame inzetbaarheid. Wij zijn niet alleen opzoek naar een match tussen wat een medewerker wil en kan en wat het werk vraagt van en biedt aan de medewerker. Wij werken aan een cultuur waarbinnen een organisatie en medewerker zich committeren aan het welzijn van elkaar.

Bekijk onze andere thema's